مقدماتی بر مکانیک پرواز
از نظر کلّی هواپیماها به شش دسته تقسیم می شوند :1- هواپیما با بال ثابت (Plane , Aeroplane , Aircraft)Aircraft : هر وسیله سبک تر از هوا که یا به وسیله اصل شناوری و یا عمل دینامیکی در هوا نگه داشته می شود .Plane , Aeroplane , Airplane :شاخه ای از Aerodyne ها است (آن گروه از وسایل هوایی که سنگین تر از هوا بوده و نیروهای برآ در پرواز را عمدتاً توسط نیروهای آئرودینامیکی تأمین می نمایند و نقطه مقابل آن Aerostat ها می باشند که وسایل پرنده سبک تر از هوا هستند و به وسیله اصل شناوری از طریق نیروهای آیروستاتیکی قابلیت پرواز را دارند) که یک وسیله هوایی بال ثابت سنگین تر از هوا است .2- هواپیمای با بال چرخان یا چرخبال یا هلیکوپتر (Helicopter) و اتوژایرو (Autogyro)Helicopter (یا Rotary Wing Aircraft) :یک Aerodyne با بال چرخان است که نیروی برآ و پیشرانه به وسیله چرخش ملخ ایرفویلی حول یک محور عمودی برست می آید .Autogyro : یک نوع Aerodyne با بال متحرک است که روتور آن در کلّ زمان پرواز به وسیله نیروی حاصل از حرکت آن در هوا چرخش می نماید .3- موشک بدون خلبان خودکار (Rocket) و موشک با خلبان خودکار (Missile)4- هواپیمای بدون موتور مثل کایت (Hang Glider یا Kite) و هواسر (Glider یا Sail Plane)Kite : یک نوع سازه سبک از جنس چوب و پوشش کاغذ یا پارچه است که یک نخ به انتهای آن متّصل می باشد و در جریان باد پرواز داده می شود .Glider : یک هواپیمای بدون موتور است که به وسیله وزش جریان هوا روی سازه ی آن پرواز می نماید .5- بالن (Balloon) و کشتی هوایی (Airship)Balloon : شاخه ای از Aerostat ها می باشد که بدون سامانه پیشرانه است و از یک کیسه معمولی کروی است که از جنس ابریشم و یا مواد سخت و سبک ساخته شده است و از گازهای سبک تر از هوا پر می شود .Airship : شاخه ای از Aerostat ها هستند که به طور خاص دارای سامانه پیشرانه بوده و وسایلی برای کنترل جهت حرکت آن ها نیز وجود دارد .6- هوپیماهای بدون سرنشین مثل هواپیماهای مدل ( UAV & Model) و هواپیماهای کنترل از راه دور (RPV یا Remotely pilot Vehicle)هواپیماها از نظر تأمین قدرت به دو دسته تقسیم می شوند :1-هواپیماهای موتور دار (Powered Aircraft) مثل هواپیمای معمولی ، هلیکوپتر و موشک2-هواپیماهای بدون موتور (Unpowered Aircraft) مثل کایت و گلایدرهواپیماها از نظر وجود سرنشین دو گونه هستند :1-هواپیماهای سرنشین دار (Manned Aircraft)2-هواپیماهای بدون سرنشین (Unmanned Aircraft)هواپیماها از نظر پیکربندی به سه دسته تقسیم می شوند :1-هواپیماهای متداول یا معمولی (Conventional) که دمشان عقب است .2-هواپیماهای با دم جلو (Canard Aircraft) که دمشان جلوتر از بال است .3-هواپیماهای عجیب و غریب و غیر متداول (Unconventional) مثل اتومبیل یا دوچرخه پرنده .هواپیماها از نظر طول باند برخاستن به سه دسته تقسیم می شوند :1-هواپیماهای با باند صفر یا عمود پرواز یا VTOL (Vertical Take-Off and Landing)2-هواپیماهای با باند کوتاه (کمتر از 150 متر یا Short Take-Off and Landing , STOL)3-هواپیمای با باند معمولی (با باند بیش از 150 متر)هواپیماها از نظر تعداد بال به سه دسته تقسیم می شوند :1-تکبال (Monoplane)2-دو باله به طوری که یک بال در بالای دیگری باشد (Biplane)3-سه باله یا بیشترهواپیماها از نظر محل فرود به سه دسته تقسیم می شوند :1-هواپیماهای معمولی یا خشکی نشین (Land plane)2-هواپیماهای آبنشین : که توانایی فرود روی آب را دارند (Sea plane) یا (Flying Boat)3-هواپیماهایی که هم توانایی فرود روی آب و هم توانایی فرود روی خشکی را دارند (دو زیست) (Amphibian)هواپیماها از نظر نوع موتور به دوگونه کلی تقسیم می شوند :1-هواپیماهای دارای موتور پیستونی یا ملخی یا توربو ملخی (Prop Aircraft)2-هواپیماهای دارای موتور توربو جت یا توربو فن (Jet Aircraft)هواپیماهای دارای موتور ملخی به دو دسته تقسیم می شوند :1- Pusher Airplane: که ملخ ها در عقب وسیله پرنده قرار دارند و به اصطلاح هواپیما را هل می دهند .2- Puller Airplane: که ملخ ها در جلوی وسیله پرنده قرار دارند و به اصطلاح هواپیما را می کشند.هواپیماها از نظر تعداد موتور به سه دسته تقسیم می شوند :1-تک موتوره (Single Engine)2-دو موتوره (Twin Engine)3-سه موتوره یا بیشتر (Multi Engine)تاليف: آرش خانباشي


__________________
روزی امپراطور یونان به کوروش کبیر گفت:

«ما برای شرف می جنگیم و شما برای پول»

کوروش پاسخ داد:«هرکس برای نداشته هایش می جنگد»

واسه شادی روحش صلوات بفرست

به این قسمت حتما سر بزننید:
http://njavan.com/forum/group.php?do...iscussionid=67
+ نوشته شده توسط رضا کارگر در جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 20:6 |